Centrinio NJ Joninės

Visus, didelius ir mažus kviečiame į Centrinio NJ Joninių šventę!
06/19/2021 apie 5PM (durys atidaromos 4PM) Adresas: 4 Cross & E Veterans hwy. Jackson NJ 08527
Šventėje išgirsime kompozitorės, dainininkės, kanklininkės Simonos Smirnovos koncertą. Jūsų lauks tradiciniai Joninių žaidimai ir  atrakcijos dideliems ir mažiems. Būtinai sveikinsime Jonus, Janinas ir Rasas. Na, o sutemus ieškosime paparčio žiedo ir šoksime iki paryčių!
O kur dar mūsų šauniųjų gaspadinių vaišės ir šaltas alutis!
Mažieji galės nemokamai pajodinėti poniu ir pasidžiaugti naminių gyvūnėlių zoo sodeliu.
Renginio metu paminėsime JAV LB gyvavimo 70metį ir kelias Seimo paskelbtas minėtinomis asmenybes – tai archeologė-antropologė Marija Gimbutienė (pranešimą skaitys Jonas Dunčia) poetas Vytautas Mačernis.
Jonai, Janinos, Rasos ir vaikia iki 16m įledžiami nemokamai!
Visiems kitiems – $20
Kviečiame prekiautojus-amatininkus prekiauti renginio metu.
Telefonas pasiteiravimui (630)-440.4775
Renginį remia – JAV LB ir JAV Lietuvių fondas.
———————————————————————-
 We invite everyone, big and small, to the Central NJ St. John’s Day celebration!
 06/19/2021 on 5PM (doors open at 4PM) Address: 4 Cross & E Veterans hwy.  Jackson NJ 08527
   During the celebration we will hear the concert of composer, singer and ziterist – Simona Smirnova.  Traditional St. John’s games and attractions for children and adults will be waiting for you.  We will definitely congratulate Jonas, Janina and Rasa!  Well, and at dusk we will look for a fern ring and dance until dawn!
 And where else is the feast and cold beer of our amazing gaspads!
 The little ones will be able to ride a pony for free and enjoy the pet zoo.
  During the event, we will commemorate the 70th anniversary of the LAC in the USA and several personalities announced by the Seimas – archaeologist-anthropologist Marija Gimbutienė (report will be read by Jonas Dunčia), poet Vytautas Mačernis.
 Jonas, Janina, Rasa and children up to 16m are included for free!
 For everyone else – $ 20
 We invite traders-craftsmen to trade during the event.
 Contact telephone (630) -440.4775
 The event is supported by the US LAC and the US Lithuanian Foundation.

Date

Jun 19 2021
Expired!

Location

4 Cross & E Veterans Hwy., Jackson, NJ 08527
4 Cross & E Veterans Hwy., Jackson, NJ 08527